Daně


Daňový systém v USA je poměrně komplikovaný. Existují federální, státní i místní daně, místní daně z nemovitostí se platí jednou za rok. Florida je jedním z mála států Unie, ve které se nevybírají státní daně. Přesto občané USA musí jedenkrát ročně odevzdat federální daňové přiznání, stejně jako dočasní rezidenti a nerezidenti, kteří realizují příjmy na území USA. Sazby zdanění jsou vypsány podle výše celkového ročního příjmu takto (rok 2013):                                                                                                     

2013 TAX RATE SCHEDULES

alt

Source: Internal Revenue Service.

Od příjmů mohou být odečteny mnohé výdaje, jako například úroky z hypotečního úvěru, cestovní náhrady, daně z nemovitostí, atd. Daň z nemovitosti je vybírána místními orgány podle hodnoty příslušné nemovitosti.

Daň z kapitálového příjmu je vybírána ze zisku, který byl realizován při prodeji nemovitosti. Existuje několik způsobů, jak tuto daň snížit nebo dokonce neplatit. Vláda USA podporuje investory, kteří se rozhodnou respektovat určitá pravidla a reinvestují své zisky z prodeje původní nemovitosti do koupě jiných nemovitostí. Mocným nástrojem je v tomto případě Internal Revenue Code Selection 1031, podle kterého je možné odkládat daň z kapitálového příjmu při transakcích komerčního nebo investičního charakteru.

Doporučujeme konzultovat profesionálního daňového poradce před vyplněním daňového přiznání.